Trans-for-Matha Ensemble

Transformacja Fouriera rozkłada złożoną skomplikowaną funkcję okresową na szereg podstawowych funkcji, które są jej składowymi. Tę definicję możemy spotkać w książkach do fizyki i matematyki. Te samą definicję zastosować można odpowiednio także do nas. Na zespół, który tworzymy składają się indywidualne jednostki i często bardzo różne charaktery, które podczas koncertu przenikają się i scalają na scenie w jedną złożoną całość.

Trans-for-Matha Ensemble to orkiestra specjalizująca się w wykonawstwie muzyki najnowszej, szczególnie kładąc nacisk na walor intermedialności. Została założona w 2018 w Poznaniu przez Michała Janochę i Dominika Puka. Działalność zespołu ogniskuje się wokół trzech płaszczyzn. Pierwszą i najważniejszą z nich jest koncertowe wykonywanie muzyki symfonicznej, szczególnie z udziałem mediów elektroakustycznych i innych (video, ruch, gra aktorska itp.). Drugą płaszczyzną – jest wykonywanie muzyki solowej i przeznaczonej na mniejsze składy, dzięki czemu Zespół pozostaje mobilny względem potrzeb koncertowych. Trzecią i ostatnią płaszczyznę wypełnia niezwykle ważny dla Zespołu aspekt współpracy z najmłodszymi i osobami nie będącymi na co dzień odbiorcami muzyki poważnej – ideą Trans-for-Matha Ensemble jest wprowadzać i rozwijać ich muzyczną wrażliwość poprzez cykle warsztatów, prelekcji itp. 

Trans-for-Matha Ensemble pozostaje silnie związana z poznańskim środowiskiem artystycznym, jednak koncentruje swoją działalność wokół dzieł aktualnie powstających w różnych ośrodkach polskich i zagranicznych, propagując najnowsze nurty muzyki symfonicznej, zespołowej i solowej. W ten sposób każdy z nas tworzy „fakturę” Zespołu – od aspektu mikro (solo) do aspektu makro (tutti). Przy spotkaniu z Nami zaobserwować można, jak uzyskana z naszych indywidualnych, artystycznych osobowości transformata składa się na całość „funkcji” Zespołu.


Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

dowiedz się więcej