Sandrine Deumier

Sandrine Deumier jest artystką z Francji działającą w obszarze performance, poezji i sztuki wideo. Ukończyła Narodowy Instytut Sztuk Pięknych DNAP we Francji oraz filozofię na Uniwersytecie Toulouse II we Francji. Francuski Uniwersytet Toulouse II, stworzyła wielowymiarowy styl poetycki skoncentrowany na kwestii zmian technologicznych i performatywnym miejscu poezji tworzonej za pomocą nowych technologii. Poprzez pracę na na styku wideo i poezji dźwiękowej, traktuje je jako środki wyrazu formy nieświadomego materiału – samego materiału. Od kilku lat stara się rozwijać eksperymenty poetyckie głównie poprzez urządzenia multimedialne (cyfrowe performanse narracyjne, wideo-performance, wideo-performance). Jej twórczość stopniowo skierowała się w stronę rozwoju animacji cyfrowych w urządzeniach wirtualnej rzeczywistości oraz projektów immersyjnych 360 stopni dla kopuł i i planetariów. Jej prace spotkały się z wieloma pozytywnymi reakcjami, w tym z nagrodą
z 2022 r. Expanded Media Award w kategorii Network Culture (Stuttgarter Filmwinter, Niemcy) oraz Festival Platform Award 2021 (Dome Theater Category) Japan Media Arts Festival. Once Residency w Planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie Residency (Paryż, FranWybrana w ramach grantu wymiany i rezydencji w Hangar-Casa de Velázquez (Barcelona, Hiszpania, 2019).cja, 2020) oraz Centre de Production DAÏMÔN (Gatineau, Kanada, 2016). Wybrana w ramach grantu wymiany i rezydencji w Hangar-Casa de Velázquez (Barcelona, Hiszpania, 2019).

Realness - Cloud and Dust

Digital animation | 2018 | 2048 X 2048 | Silent | Duration: 19:00

Realness – Cloud and Dust (Prawdziwość – Chmura i Pył) to wizualne zanurzenie w cybernetycznym ogrodzie w poszukiwaniu możliwych identyfikacji z mutacyjną naturą. Skupiając się na formach hybrydyzacji człowieka z maszyną, mutacjach międzygatunkowych i stawaniu się rośliną, projekt ten proponuje wizję całkowicie fikcyjnego świata, w którym przyszłe formy ludzkości zostałyby sztucznie połączone ze swoim naturalnym środowiskiem.

Projekt ten próbuje rozwinąć wyobraźnię skoncentrowaną na symbiozie pomiędzy istotami ludzkimi a odkrytym na nowo stanem natury. Odkrytym na nowo poprzez inne predyspozycje do widzenia, słyszenia i bycia dotkniętym przez to, co nas otacza, przez to, co nas przedłuża, przez to, z czym jesteśmy związani i przez to, co łączy nas z całością – czyli światem żywym.

Prawdziwość – Chmura i Pył opowiada o relacjach i wzajemnych powiązaniach między żywymi istotami.

Zmiana lub modyfikacja naszego stanu człowieczeństwa, w sposób fikcyjny, być może umożliwiłaby procesy identyfikacji z pokrewnymi formami tożsamości. Sprzeniewierzenie się własnej tożsamości, by być gotowym na zawłaszczenie jej przez inne formy życia. Być przepuszczalnym, oswojonym, poddającym się modyfikacjom i skłonnym do pojedynczych stanów uwagi, by stać się świadomym świata jako żywej istoty przecinanej i zamieszkiwanej przez sieci relacji – będąc jednocześnie zamieszkiwanym przez inne formy świadomości i przecinanym przez inne sposoby postrzegania i odczuwania. Zrozum, że być żywym to być razem. I nauczyć się, jak tworzyć świat – z żywymi.

Prawdziwość – Chmura i Pył opowiada o tym, jak można być emocjonalnie pasożytowanym przez inne formy życia i jak można się z nich regenerować.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

dowiedz się więcej