Pavilion 0

o nas

1 Maja 2021  Fundacja Mediations Biennale otworzyła stały projekt w Wenecji pod nazwą Pavilion 0.

Jego misją jest tworzenie dialogu ponad narodowymi podziałami, wspólna refleksja artystów i naukowców na temat przyszłości. Naszym celem jest również współpraca uczelni artystycznych, uniwersytetów i instytucji naukowych w celu ożywienia wymiany międzynarodowej na płaszczyźnie edukacyjnej.

Jako że źródłem projektu jest Polska będzie ona głównym inicjatorem wielu wydarzeń
i projektów międzynarodowych, w szczególności pomiędzy Azją i Europą, w ramach projektu Trójmorza, czyli wspierania współpracy artystycznej krajów Europy Środkowej.

Pavilion 0 będzie na stałe działał w sieci GAD – Giudecca Art District, tworząc wspólnie nową i szeroką przestrzeń dla progresywnej współpracy międzynarodowej z misją

Pierwszą edycję Pavilion 0 zainicjowaliśmy w 2013 roku w Palazzo Donà, we współpracy
z Fundacją Signum. Towarzyszył temu opis:

Pawilon ponadnarodowy
kraju którego nie ma
wspólnej przyszłości
i utopii

Dyrektor Artystyczny
Tomasz Wendland

zespół

Dyrektor artystyczny – Tomasz Wendland 

Wice-dyrektor artystyczny – Harro Schmidt 

Dyrektor wykonawczy – Filip Gajewski 

Koordynacja produkcji – Remigiusz Suda 

Koordynacja produkcji – Vivien Generale 

Koordynacja produkcji – Halyna Hardwig 

Projekt graficzny – Patrycja Nawrocka, Filip Gajewski 

Projekt identyfikacji wizualnej – Tomasz Wendland 

Animacje – Kacper Mutke, Michał Urbański 

Web developer – Przemysław Gliniecki

Social media – Patrycja Nawrocka, Artur Kłosiński

 PR i kontakt z mediami – 

koordynator projektu NFT – Julia Czarnecka 

Koordynacja współpracy z GAD – Pier Paolo Scelsi

Spotkanie podczas otwarcia Pavilion 0/2 Oxygene Wenecja 2019. Od lewej: Harro Schmidt, Jelili Atiku, Tomasz Wendland, Pier Paolo Scelsi

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

dowiedz się więcej