Pavilion 0

1 Maja 2021, Fundacja Mediations Biennale otwiera stały projekt w Wenecji pod nazwą Pavilion 0.

Jego misją jest tworzenie dialogu ponad narodowymi podziałami, wspólna refleksja artystów i naukowców na temat przyszłości. Naszym celem jest również współpraca uczelni artystycznych, uniwersytetów
i instytucji naukowych w celu ożywienia wymiany międzynarodowej na płaszczyźnie edukacyjnej.

Jako że źródłem projektu jest Polska będzie ona głównym inicjatorem wielu wydarzeń i projektów międzynarodowych, w szczególności pomiędzy Azją i Europą, w ramach projektu Trójmorza, czyli wspierania współpracy artystycznej krajów Europy Środkowej.

Pavilion 0 będzie na stałe działał w sieci GAD – Giudecca Art District, tworząc wspólnie nową i szeroką przestrzeń dla progresywnej współpracy międzynarodowej z misją

Pierwszą edycję Pavilion 0 zainicjowaliśmy w 2013 roku w Palazzo Donà, we współpracy z Fundacją Signum. Towarzyszył temu opis:

Pawilon ponadnarodowy
kraju którego nie ma
wspólnej przyszłości
i utopii

inicjator / dyrektor
Pavilion 0

dr hab. Tomasz Wendland

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

dowiedz się więcej