Fundacja Mediations Biennale otwiera 1 Maja stały projekt w Wenecji pod nazwą Pavilion 0. Jego misją jest tworzenie dialogu ponad narodowymi podziałami, wspólna refleksja artystów i naukowców na temat przyszłości. Naszym celem jest również współpraca uczelni artystycznych, uniwersytetów i instytucji naukowych w celu ożywienia wymiany międzynarodowej na płaszczyźnie edukacyjnej.

Jako że źródłem projektu jest Polska będzie ona głównym inicjatorem wielu wydarzeń i projektów międzynarodowych.

Pavilion 0 będzie na stałe działał w sieci GAD – Giudecca Art District, tworząc nową i szeroką przestrzeń dla progresywnej współpracy międzynarodowej.

inicjator / dyrektor
Pavilion 0

Tomasz Wendland