Fan Chih-Ming

Fan pracuje w projektach audiowizualnych i instalacjach wideo. Tematyka jego kreacji wideo obejmuje ruiny miejskie oraz produkcje scen wirtualnych, takich jak powojenne ruiny poprzez gry typu first-person shooting, które rozciągają się od obrazu rzeczywistego do wirtualnego.

Daily life

video, color, 16:9, stereo sound

2022

Artysta próbuje za pomocą wirtualnych scen stworzyć ludzi dla szybko zmieniających się środowisk we współczesnym życiu, takich jak zmiany środowiskowe, zmiany klimatyczne, czynniki ludzkie itp. Dla tych zmiennych, ludzie mogą być niezdolni do zmiany umożliwiającej dostosowanie się.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

dowiedz się więcej