Beyond Time

Harro Schmidt

Beyond Time | tekst kuratorski

„To wzniosłe metafizyczne złudzenie jest instynktowne dla nauki i prowadzi ją wciąż na nowo do jej granic, gdzie musi się ona przekształcić w sztukę: do czego właściwie zmierza ten mechanizm.”

(Friedrich Nietzsche: Narodziny tragedii z Ducha muzyki)¹

Prolog

Na początku XXI wieku ludzkość staje w obliczu bezprecedensowego zalewu danych podawanych za pośrednictwem mediów masowych i społecznościowych, które w coraz większym stopniu generowane są przez algorytmy, sztuczną inteligencję i “big data”. Jednocześnie dla ducha twórczego otwiera się nowy, pozornie niewyczerpany kosmos, ale rodzi to również pytania.

Czy w przyszłości proces artystyczny nadal będzie związany wyłącznie z wyobraźnią i interpretacją samych artystów? Jak i w jaki sposób nasze ciało i nasz stan psychiczny oddziałują na siebie w nieustannej przemienności przestrzeni wirtualnej i realnej? Przynajmniej na pytanie o artystyczną oryginalność pokazanych tu prac można odpowiedzieć twierdząco, pomimo technicznej konwersji na formaty NFT.

Tytuł projektu Beyond Time był aluzją do dzieł literackich autorów Martina Bojowalda i Cixin Liu, którzy – każdy na swój sposób – rozwijają historię wszechświata i przyszłość ludzkości.2, 3

 

“Czy czas nie ma czasu?”

(Friedrich Nietzsche: Die Fröhliche Wissenschaft)

Projekt Beyond Time postrzega siebie jako cyfrowe medium badawcze i instrument do tworzenia sensorycznych tez i wrażliwości na temat bycia człowiekiem z nietypowych perspektyw na pograniczu nauki, filozofii i spekulacji, działając tym samym na niedostępne obszary percepcji i świadomości.

Caroline Welsh i Stefan Willer definiują sztukę i naukę jako dwie istniejące kultury wiedzy, które są wzajemnie zależne. Według nich sztuka jest związana z nauką i odwrotnie, zgodnie z zasadami zbioru matematycznego. Możliwe są porozumienia i jednocześnie konieczne są rozróżnienia.4 Logiczną strategią artystyczną, na którą projekt zwraca szczególną uwagę, jest “Eksperyment w sztuce współczesnej” (omówiony szczegółowo w książce Nicole Vennemann, wydanej w 2018 roku).5

Beyond Time jest więc przede wszystkim kompilacją prac o eksperymentalno-eksploracyjnym charakterze, których spektrum obejmuje postsurrealistyczne obrazy, fotografię ikonograficzną i performatywne akty wideo, a także ich post-futurystyczną ekspansję w głąb lub przez internet w postaci różnorodnych memów, prac generatywnych , AI Art i oczywiście NFT’s.

Refik Anadol, zapytany o rozróżnienie pomiędzy zwykłą wizualizacją danych a inteligentnymi algorytmami, które generują swoją niemal hipnotyczną estetykę z danych, używa na przykład metafor takich jak pamięć, sny i halucynacje jako istotnych pojęć bycia człowiekiem w XXI wieku. “Mam wrażenie, że ludzkie zdolności poznawcze, takie jak pamiętanie, śnienie czy nawet proces uczenia się, są niesamowicie ważne w dyskusji o inteligentnych algorytmach.”6

Z drugiej strony holendersko-australijski medioznawca i aktywista sieciowy Geert Lovink stawia pytanie o społeczeństwa informacyjne: jak możemy przejść od danych do dadaizmu i stać się awangardą XXI wieku, która autentycznie rozumie imperatyw technologiczny i pokazuje, że jesteśmy mediami społecznymi w mediach społecznych? Jak rozwijamy i skalujemy krytyczne koncepcje, łącząc politykę i estetykę w sposób, który rezonuje z milionami online?7

Przecież artyści tacy jak Auriea Harvey, z krypto-sztuką opartą na VR, czy Urs Fischer, który również wykorzystuje charakterystyczne techniki montażu memów, aby rozwijać NFT’s 8 , są skutecznymi komunikatorami w obrazowym świecie Internetu nawet bez strategii obrazowo-tekstowych. “

Beyond Time umożliwia wirtualnym i rzeczywistym gościom projektu uzyskanie wglądu w przekształcenie codziennej rzeczywistości społecznej w zasadniczo wywrotowy i bezwstydnie piękny język sztuki”.

Projekt wykorzystuje mniej energochłonne warianty technologii blockchain i poprzez udostępnienie prac jako NFT inicjuje niezależny od lokalizacji i czasu dostęp do puli aktualnych, eksperymentalnych wydarzeń artystycznych na całym świecie.

Harro Schmidt

____________________________________

1 Friedrich Nietzsche: Narodziny tragedii z Ducha muzyki, str. 42, wersja polska przetłumaczona z języka niemieckiego “Dieser erhabene metaphysische Wahn ist als Instinkt der Wissenschaft beigegeben und führt sie immer wieder zu ihren Grenzen, an denen sie in Kunst umschlagen muss: auf welche es eigentlich bei diesem Mechanismus, abgesehen ist. (Nietzsche, Friedrich: “Die Geburt Der Tragdie: Oder Griechentum Und Pessimismus”; Berlin ed., 2016, 4th ed. s. 61f., ISBN 978-1484049518)
2 Bojowald, Martin: „Zurück vor den Urknall – die ganze Geschichte des Universums“, S. Fischer Verlag, 2009, ISBN 978-3-10-003910-1
3 Liu, Cixin: „Jenseits der Zeit“ Bd.3 der Si-Fi-Trilogie „Trisolaris“, Wilhelm Heyne Verlag 4/2019, ISBN 978-3-453-31766-6
4 Welsh, Caroline / Willer, Stefan: »Einleitung: Die wechselseitige Bedingtheit der Wissenskulturen – ein Gegenentwurf zur Trennungsgeschichte«, in: Caroline Welsh/ Stefan Willer (Hg.), Interesse für bedingtes Wissen. Wechselbeziehungen zwischen den Wissenskulturen, München 2008, S. 9-20.
5 Vennemann Nicole: „Das Experiment in der zeitgenössischen Kunst-initiierte Ereignisse als Form der künstlerischen Forschung“, Dezember 2018, 286 S., kart. ISBN 978-3-8376-4624-5; E-Book:PDF: ISBN 978-3-8394-4624-9
6 Scorzin, Pamela C.: „Daten als Pigment“, Kunstforum Intertnational, Bd. 278; S. 166
7 Zaremba, Jutta: „Meme-Manifeste“, Kunstforum International, Bd. 279, S. 128
8 Zybok, Oliver: „Memes – Ursprünge und Gegenwart“, Kunstforum International Bd. 279, S. 79

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

dowiedz się więcej