Arkadiusz Marcinkowski

Arkadiusz Marcinkowski urodził się w 1970.

W 1988 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie.
W 1991 rozpoczął studia na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Poznaniu.
W latach 1995-96 studiował w Holandii.
W 1996 uzyskał stopień magistra sztuki na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Zorganizował kilka wystaw z zakresu grafiki i malarstwa sztalugowego oraz brał udział w wielu wystawach za granicą, między innymi w Japonii, gdzie kilkakrotnie podróżował i gdzie miał wiele wystaw w prestiżowych galeriach w Osace i Tokio.
Od 2006 roku jest członkiem zarządu Związku Artystów Polskich, Okręgu Poznańskiego. Jest także członkiem japońskiej organizacji artystycznej A-21 działającej w Osace.

W 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Poznaniu.
W 2013 został mianowany profesorem nadzwyczajnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i WSUS w Poznaniu.
Od 2018 jest prorektorem Akademii Nauk Społecznych w Poznaniu, a w 2020 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora zwyczajnego. 
Obecnie jest dziekanem grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie.

Arkadiusz Marcinkowski jest autorem wielu wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w Holandii, Niemczech, Japonii, Turcji., Belgii, grecji, Włoszech, a Litwie, Białorusi, Ukrainie, na Węgrzech, Gruzji, Tajwanie, Izraelu, Rosji, Hiszpanii, Norwegii, w Iranie, Chinach i wielu miejscach w Polsce.

Zajmuje się grafiką cyfrową, sztuką wideo, projektowaniem graficznym, malarstwem i działaniami przestrzennymi.

.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

dowiedz się więcej